Kynologická Komise
PředsedaMgr. ŽÁK Zdeněk
ZástupceIng. OLIVA Petr
ČlenovéBRUNCLÍK Ladislav ml.
RABOŇ Karel
SKÁCEL Luděk
VÍTÁMVÁS Miroslav
ZUNT Jaroslav
VELEBOVÁ Jana
JÍLEK Miroslav
Ing. ŠNAJDER Radek
VELEBA Zdeněk
Ing. NEDBAL Miloslav
Ing. ADÁMEK Josef
BUCHTELA Petr
ZELINKA Miloslav
MELZER Jan