Organizační struktura
JednatelBc. Jaroslav Novák
PředsedaIng. Kamil Raboň

Okresní myslivecké rada

PředsedaIng. Kamil RABOŇ
MístopředsedaIng. VRÁNA Rostislav
ČlenovéIng. HOLUBOVÁ Svatava
SEMOTAM Jan
Mgr. ŽÁK Zdeněk
Mgr. MOUDRÁ Iveta

Okresní dozorčí rada

PředsedaVALENDOVÁ Lenka
ČlenovéJUDr. JOBÁNEK Bořivoj
SVOBODA Jan

Složení odborných komisí

Kulturně propagační komise

PředsedaIng. Holubová Svavata
ČlenovéIng. Šumpichová Romana
Ing. Šumpich Lubomír
Ing. Lujc Jan
Ing. Vališ Vladimír
Kabilka Petr
Kabilka Marek
Šebela Miloslav

Kynologická komise

PředsedaMgr. ŽÁK Zdeněk
ZástupceIng. OLIVA Petr
ČlenovéBRUNCLÍK Ladislav ml.
RABOŇ Karel
SKÁCEL Luděk
VÍTÁMVÁS Miroslav
ZUNT Jaroslav
VELEBOVÁ Jana
JÍLEK Miroslav
Ing. ŠNAJDER Radek
VELEBA Zdeněk
Ing. NEDBAL
Ing. ADÁMEK Josef
BUCHTELA Petr
ZELINKA Miloslv
MELZER Jan

Myslivecká komise

PředsedaSEMOTAM Jan
ZástupceDOUBEK Milan
ČlenovéHUTAŘ Aleš
IVANOVIČ Radim
ŘEZÁČ Stanislav
Ing. SVOBODA Petr

Střelecká komise

ČlenovéBURNEK František
Pastyřík Michal
ROLÍNEK Jan
PŘIKRYL Antonín

Ekonomická komise

PředsedkyněMgr. MOUDRÁ Iveta