O nás

Okres Znojmo má přibližně rozlohu 1590 km2, součástí okresu je 144 obcí s celkovým počtem 113 432 obyvatel. Počet členů OMS Znojmo 8O2. Příjemné klima a nedevastované přírodní prostředí jsou dobrým předpokladem k rozvoji rekreace v regionu. Zvláště povodí horního toku řeky Dyje spolu s přilehlou krajinou bylo pro své cenné krajinotvorné vlastnosti vyhlášeno nejdříve chráněnou oblastí a poté Národním parkem Podyjí.