Telefon: +420 607 080 410 | Email: omsznojmo@seznam.cz | Adresa: Pražská 46, 669 02 Znojmo | ČÚ: 261212829/0300 | IČ: 67777937 | Datová schránka: 

 

 

Nácvik na zkoušky z norování: od 13.dubna každou sobotu, od 10.00 hod. do 12.00 hod. Po domluvě se správcem nory Zdeňkem Veselým – mobil 773557796

Ze života MS

V lednu a únoru jsme díky kaňkování (páření) lišek nejúspěšnějsí v jejich lovu.
Liška je významným přenašečem vztekliny.

V zimních měsících přikrmujeme především drobnou zvěř.
Spárkatá zvěř má v této době velmi omezené trávení a žije z tukových zásob.

K myslivecké činnosti během roku patří také úklid přírody po jejich neukázněných návštěvnících.

V březnu se pomalu začínáme věnovat stavbě a opravě mysliveckých zařízení určených k lovu.

Vysazováním především plodonosných dřevin zvyšujeme úživnost honitby

V březnu se v přírodě vyskytují první mláďata zvěře

Desinfekce přikrmovacích zařízení po sezóně přispívá ke zlepšování zdravotního stavu zvěře

V květnu začíná lov naší hospodářsky nejvýznamnější zvěře

Voda je základem pro život nejen v honitbách