Ze života MS

V lednu a únoru jsme díky kaňkování (páření) lišek nejúspěšnějsí v jejich lovu.
Liška je významným přenašečem vztekliny.

V zimních měsících přikrmujeme především drobnou zvěř.
Spárkatá zvěř má v této době velmi omezené trávení a žije z tukových zásob.

K myslivecké činnosti během roku patří také úklid přírody po jejich neukázněných návštěvnících.

V březnu se pomalu začínáme věnovat stavbě a opravě mysliveckých zařízení určených k lovu.

Vysazováním především plodonosných dřevin zvyšujeme úživnost honitby

V březnu se v přírodě vyskytují první mláďata zvěře

Desinfekce přikrmovacích zařízení po sezóně přispívá ke zlepšování zdravotního stavu zvěře

V květnu začíná lov naší hospodářsky nejvýznamnější zvěře

Voda je základem pro život nejen v honitbách