Akce | Akce mládež | ZST

Zlatá srnčí trofej

autor: | 06. 04. 2022 | Akce, Akce mládež, ZST

Další ročník přírodovědné soutěže pro

děti je tady!

Okresní myslivecký spolek Znojmo, Správa Národního parku Podyjí

a Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s.

pořádají v rámci projektu

Informační a motivační předměty pro návštěvníky NP Podyjí 

20.-21.5.2022 v Čížově

okresní kolo přírodovědné soutěže mladých přátel myslivosti a ochrany přírody

„ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“

Soutěžící jsou nejen z řad členů Kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody

z mysliveckých spolků či honiteb,

ale mohou je vyslat školy, či se mohou zúčastnit individuálně,

vždy však v doprovodu zákonného zástupce

Pátek- 20.5.2022- SOUTĚŽNÍ PROGRAM
14,00-14,30Sraz účastníků (VČETNĚ DOSPĚLÉHO DOPROVODU NA CELÝ POBYT), prezence – Myslivna Čížov, prezence – Myslivna Čížov
14,30-15,00Příprava na praktickou soutěžní stezku-rozdělení soutěžních lístků mezi soutěžící, vysvětlení způsobu vyplňování soutěžního lístku, orientační průběh trasy, možná úskalí atp.
15,00-19,00 trvání dle počtu účastníkůPraktická stezka.Na startu je zapsán čas a pořadové číslo jednotlivých soutěžících. Vypouštění je v pěti až desetiminutových intervalech (závisí od počtu soutěžících). Na trati jsou rozmístěny očíslované exponáty, které soutěžící pod jejich čísly určují a zapisují do soutěžních lístků. Po ukončení soutěžní stezky se provede ihned likvidace stezky v terénu společně s dětmi (soutěžícími) a tím i rekapitulacesoutěžní stezky.
Průběžně-Příprava večerního táboráku těmi, kteří čekají na stezku, nebo se ze stezky již vrátili
Malé občerstvení z vlastních zdrojů-podáváno průběžně.
19,00-20,00SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ a následné „TRUBAČSKÉ DESATERO“. Loveckými signály a hlaholy účastníky provede pan Miloslav Šebela
20,00…Večerní táborák – opékání buřtů = (bude současně večeří)

Poslouchání večerních zvuků lesa – stezka odvahy – pro zájemce
Sobota 21.5.2022
7,00 –8,00Budíček, hygiena, úklid areálu myslivny + příprava snídaně
8,00-9,00Snídaně + příprava na testy
9,00-10,00Testy
10,00-13,00Setkání a povídání s odborníky z oboru ochrany přírody, lesnictví, myslivosti, veterinárního lékařství či zemědělství, doplněné o praktické ukázky sokolnictví, práce s motorovou pilou a praktické ukázky myslivecké kynologie.
13,00 –14,00Oběd
14,00-15,00Slavnostní vyhodnocení soutěže o ZST
Termín uzávěrky přihlášek na ZST: pondělí 16.5. 2022
ObčerstveníŽádáme všechny dospělé, aby vzali s sebou dětem i sobě něco na zub a také na pití – dětem totiž v přírodě vyhládne = forma švédského stolu
S sebou:Nutné: spacáky, karimatky a také stany s sebou!!!! Je vhodné, aby účastníci měli s sebou finanční obnos cca 100,- Kč na úhradu případných nutných výdajů + kapesné a dále psací potřeby, vhodný oděv a vhodnou obuv – soutěž proběhne i v případě deštivého počasí. !!!Změna programu vyhrazena!!!
Kontaktní osoba: Svatava Holubová: 606 710 300 , e-mail Svatava.Holubova@nppodyji.cz